Akademiska ridhuset vid S:t Persgatan

fram_cykelfabrik_1.jpgfram_cykelfabrik_2.jpg

Det här är en intressant byggnad. Många känner säker till att det är Frams gamla cykelfabrik men jag undrar hur många som vet att det Akademiska ridhuset låg här? Det som är spännande är att man fortfarande kan se konturerna av det gamla ridhuset i fabriksbyggnaden. Framför allt är det strävpelarna och taklisten som avslöjar den tidigare byggnaden.


Ryttarna Torborg och Maria framför ridhuset 1893. Foto: Okänd.

akademiska_ridhuset_1901.jpg
Akademiska ridhuset med stall. Foto Alfred Dahlgren 1901.

När man rev Exercitiegården på 1880-talet för att ge plats åt den nya Universitetsbyggnaden stod den akademiska ridundervisningen utan lokal för första gången på över två hundra år. Dåvarande akademistallmästare Johan Georg Arsenius försökte rädda ridundervisningen och sökte under flera år efter nya lokaler. Tillsamman med några andra intresserade lyckades man slutligen uppföra detta hus. Här på S:t Persgatan fanns man fram till 1917-1919 (olika uppgifter) innan man flyttade till lokaler inne på Artilleriregementet. Idag drivs verksamheten vidare ute vid Kvarnbo.

fram_cykelfabrik_3.jpg

Arsenius idoga arbete med att rädda ridundervisningen gör att vi idag har Sveriges äldsta och världens näst äldsta ridinstitution, bara slagen av den Spanska hovridskolan i Wien. Starten för ridinstitutionen sätter man till 1663, året då man började bygga Exercitiehuset i Uppsala.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

En kommentar

  1. Christer skriver:

    Där ser man!
    Åkte förbi Kvarnbo på enköpingsvägen och hade inte tänkt så mycket på det tidigare. Funderade om det kunde vara någon elittränare inom travsporten som hade sin gård där.

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar