Väderkvarnarna vid Väderkvarnsgatan

Bild av tavla över Uppsala från 1857De två kvarnarna ute på Väderkvarngärdena, Uppsala

Jag slår till med ett nytt inlägg om Fålhagen och denna gång handlar det om väderkvarnarna vid Väderkvarnsgatan. Jag hittade nämligen en bild av en oljemålning från 1857 där kvarnarna fanns med. Det är faktiskt den enda avbildningen jag stött på under alla dessa år och som vanligt är det betydligt roligare att få se dem istället för att bara läsa om dem.

Utan att gå närmare in på det förstår ni säkert varför gatan heter Väderkvarnsgatan. Jag vill också nämna att ladorna närmast i bild ligger ungefär där Gamla Uppsalagatan går idag så jag gissar att konstnären befunnit sig någonstans nordväst om Galgbacken.

Väderkvarnen. Del av karta över Uppsala bränneri i Ulleråker 1788.
Kvarnen ute på Väderkvarnsgärdet. Del av karta över Uppsala bränneri i Ulleråker 1788.

En uppgift jag fått av industriminnesföreningen lyder:

”I kv. Einar (norr m Vaksalagatan) fanns ”garvare Arndtz” väderkvarn. Kvarnen användes uteslutande för brännvinsbränneriets behov. Garvaren Arndtz var dock aldrig ägare till kvarnen. Kvarnen byggdes av efterträdaren P E Wendblad. I kv. Sverre (söder om Vaksalagatan) fanns Fattigmagasinets Väderkvarn. Den kvarnen var ett led i den dåtida socialvården.”

Tyvärr finns det inte speciellt mycket mer information om kvarnarna men jag skall försöka sammanfatta det lilla jag lyckats skrapa ihop.

Enligt boken Uppsalas Gatunamn skall det enligt källor funnits en kvarn uppe på kullen (kv. Sverre) redan på 1660-talet. Vidare så säger man i boken att fattigmagasinets kvarn uppförs 1788 på denna plats. På kartan ovan från 1788 så verkar kvarnen tillhöra Uppsala Bränneri som ligger ute i Ulleråker. Vi får väl anta att bränneriet lämnar ifrån sig kvarnplatsen trots att man fortsätter sin verksamhet i ytterligare 20 år. Det bör väl nämnas att det finns en text i kartan som säger att man har märkt ut en ny kvarnplats i norra delen av Kronåsen (om jag mätt rätt). Kvarnen i kv. Sverre rivits på 1860-talet.

Sedan så har vi ”garvare Arndtz” kvarn. Industriminnesföreningen säger att den tillhörde Arndtz bränneri men inte när den är byggd. Bryggeriet uppförs i början av 1840-talet så det bör vara efter detta. Det finns också skilda uppgifter om kvarnens placering. IMF menar att kvarnen stod på andra sidan Vaksalagatan i kv. Einar medan boken Uppsalas Gatunamn nämner kv. Njord. Efter lite efterforskningar verkar det som båda har rätt och det är kvartersgränserna som ändras. Jag vet inte när ”garvare Andtz” kvarn rivs men hans bränneri fick stå kvar ända fram till 1960-talet innan det ersattes av dagens bostadshus.

flygbild från 1950 över kvarteret Sverre, Uppsala

I en flygbild från 1950 över kvarteret Sverre ser vi att mjölnarbostaden står kvar i kanten av backen. Det är byggnaden med två små skorstenar nästan mitt i bilden. Den smala vägen innanför husen längs med Väderkvarnsgatan är den ursprungliga landsvägen.

Väderkvarnsbacken sedd från Hjalmar Brantingsgatan
Väderkvarnsbacken (namn i karta från 1822), sedd från Hjalmar Brantingsgatan.

När jag letade efter information så kom det upp en detaljplan över kvarteret Sverre från 2009. Den är antagen och och enligt den skall man bygga ett nytt hus inne på gården. I den mycket kortfattade historiska utredningen säger man bara att inget av husen utgör ett värde inom riksintresset (C 40 A, Uppsala stad) och att gårdsmiljön ej är utmärk för att ha några höga stadsbildsvärden. Min högst personliga åsikt är att gårdsmiljön kanske inte har ett speciellt högt stadsbildsvärde men kullen i sig har det absolut. Vad tycker ni?

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

18 kommentarer

 1. Juuso skriver:

  Detta var mycket intressant och det är verkligen svårt att hitta information om väderkvarnarna. Bra jobbat! Jag har för mig att jag skrivit om hur det kommer att se ut när de byggt klart. Jag har för mig att man till och med ska bygga ett hus dit man inte kommer med utryckningsfordon dvs. huset på innegården. Tyvärr så tycker jag att man förstört en del av kullen i och med garaget under kullen.

  Jag hittade inte mitt inlägg om just huset på innegården men jag bifogar länken till inlägget om Einar och Sverre där man kan läsa hur det kommer att se ut. Informationen står i kommentarerna.
  http://falhagen.blogspot.com/2010/05/einar-och-sverre.html#comment-form

 2. Bertil Tenland skriver:

  Det här är härlig information att få ta del av!
  Bra att vet varifrån gatan fått sitt namn.
  Det kryper en nostalgisk signal genom kroppen
  när jag ser på bilden från 1950 med spårvägen intill träden.

  Nu måste jag läsa mera…

 3. Theresa Weber-Qvarfort skriver:

  Hej!
  Här kommer en länk till en häradskarta från ca 1850-59. Där finns fortfarande en väderkvarn inritad. http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4c4a2d32 väderkvarnen 1850
  Botvigsgatan hette förr Tegelbruksgatan och hade en betdligt längre sträckning än idag, sannolikt för att Waksala Gamla Tegelbruk låg bredvid i kv Sverre.

  Vänliga hälsningar
  Theresa

 4. Scribo skriver:

  Hej Theresa. Tack för kartan. Jag skulle verkligen vilja hitta en karta där båda kvarnarna fanns med, men jag misstänker att det inte finns någon.

  PS. Jag väntar på din din bok om Uppsalas tegelbruk, om du nu har några planer på en sådan? Jag misstänker att om det finns någon som skulle kunna skriva en sådan är det du :)

 5. tommyO skriver:

  Har suttit o läste en del böcker som jag lånat de sista veckorna. Försöker räta ut en del frågetecken över Tullarna.
  Och då råkar jag i Ola Ehns bok ”Uppsala stadsbild” 1809-67 hitta en bild på sid 155 /bild 52.
  Det är en utsikt från Carolina mot Vaksala. ”Bortom bebyggelsen skymtar man de två väderkvarnarna vid Vaksala torg” foto från 1864. Dålig suddig bild men den (originalet) på universitetsbiblioteket är ännu mörkare.
  Om den ena stod på kullen i Sverre – fanns den andra i Einar på andra sidan Vaksalagatan?

 6. Scribo skriver:

  Du har en skarp syn tommyO :) Hade det inte stått i texten hade jag aldrig reagerat på att de fanns där i fonden. Det är som sagt en väldigt suddig bild. Jag har ju boken men har inte mer än bläddrat i den.

  Enligt uppgift skall den stått i Einar eller Njord beroende på årtal. Man anlade ju Väderkvarnsgatan något väster om den gamla landsvägen och då hamnade kvarnen i kv. Einar istället för i kv. Njord.

 7. Theresa Weber-Qvarfort skriver:

  Boken kommer so fort jag är färdig med mitt masterarbete hos SLU! Annars är du välkommen imorgon (13.03.) till stadsbiblioteket där jag håller ett föredrag – nu enbart om tegelbrukens historia i Uppsala och presenterar en del nytt material, t.ex. en karta från 1600-talet med inritat tegelbruk i stadsträdgården/slottstegelhegen.
  Välkommen
  Theresa

 8. Scribo skriver:

  Vad spännande. Hinner jag skall jag försöka dyka upp.

 9. Theresa Weber-Qvarfort skriver:

  Tack för ett trevligt samtal igår. Jag tycker om hur du skriver och din kamera är bättre än min :) Nu fick du uppleva mig ”live”.
  Har du lust att skriva boken om Tegelbruken tillsammans med mig?

 10. Scribo skriver:

  Theresa, tack själv för en spännande föreläsning. Hmm, skriva en bok? Det första jag tänker på är att det skulle vara jättekul. Bristen på fritid är däremot ett stort problem så det tål att tänkas på. Vi kan i alla fall diskutera saken och se om det går att lösa :)

 11. tommyO skriver:

  Telelbruk för Theresa..
  Har försökt förstå var Sätuna låg och då snubblade jag över tre Tuna gårdar varav Ulltuna hade ett tegelbruk se länken:
  http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=6292&ptid=0&column=title&value=Tre+tunabyar+kring+F%C3%B6ret+
  Svårt se var det låg men jag uppskattar att det låg vid Kungsängsleden någonstans. Vet inte om du har dessa ”antika” tegelbruk med och om det senare utvecklades till större bruk.

 12. Scribo skriver:

  Sätuna låg alldeles i närheten av vattentornet i Boländerna. Om jag inte minns helt fel gjorde man en arkeologisk undersökning där innan man slog upp Media Markt. Platsen nämnde jag i mitt inlägg om ängen Fålhagen eftersom den tillhörde Sätuna gård.

 13. tommyO skriver:

  Precis – hittade den Arkeologiska undersökningen , men det var inte mycket man fann där.
  Man tänker sig att Sätuna låg långt bort men blir förvillad av att U-a var så litet på den tiden.
  Och till Sätuna gick en väg från Sätuna-bommen som utgick ungefär från där den nya tunnelundergången går vid resecentrum.

 14. Theresa WQ skriver:

  Hej Tommy!

  Tegelbruket du hittade på kartan från 1636 var kronans tegelbruk i nuvarande stadsträdgården. Titta på dagens karta och mät från vindbron upp mot Stadsträdgården.
  Kul, denna karta har jag inte sett än! Tack!

  Till Sätuna kan jag säga att de ägde mycket mark i nuvarande Fålhagen. Lite synd att mäklarna rensar så effektivt bort de gamla namnen. Men där finns stadsdelen Almtuna som kom från att Almqvist & Wiksell köpte mark från Sätuna Gård runt 1940 för att bygga bostäder åt sina arbetare. ALMqvist och säTUNA blev ALMTUNA.

 15. tommyO skriver:

  Oljemålningen ska enl museet vara Signerad: C.H. Wallberg 1853 (el.1858).
  http://www.digitaltmuseum.se/things/oljemlning/S-UM/UM05028?query=oljem%C3%A5lning+wallberg&search_context=1&count=1&pos=0

  enl boken ”Liv o leverna runt vaksala torg” så skriver OlaEhn
  Första kvarnen: Uppsala stads fattigmagasinskvarn byggd 1788.
  Kvar till inpå 1860-talet.
  Tidigare hade universitetet kvarnmonopol.

  Andra kvarnen: Brännvinsbryggeri byggdes av garvaren Gustaf Arndtz på 1840talet på andra sidan vaksalagatan. Ny ägare ;Handlaren Wendblad; byggde på 1850talet en 14m hög väderkvarn på norra sidan av bränneriet.
  (Inga uppg i boken hur länge den fanns.)

  Eftersom det finns ett suddigt foto från 1864 så fanns båda kvar då, och så även 1867 efter rekonstr.kartan sid20.

  Under 1870talet försvann nog båda i samband med att vaksala torg utlades och som du skriver, man gjorde en hel del kvartersförändringar och börgjade bebygga området.

 16. Scribo skriver:

  Tack tommyO för informationen och vad kul att få se målningen i färg, även om bilden inte var den bästa.

 17. Brady Caldwell skriver:

  I took a better photo of this Walberg’s 1853 while in Upplands Museum a few years ago. I made sure that my flash didn’t spoil the photo :-) Now I’ve just put it on the history section of Kvarngärdesskolan’s new homepage –
  http://skola.uppsala.se/sv/Kvarngardesskolan/Kvarngardesskolan/Amne-11/Underkategori-2/
  I hope you enjoy it as much as we do :-)

 18. PH skriver:

  Några kommentarer till bilden från 1950: Är det någon som vet i vilket hus mot väderkvarnsgatan som ICA-affären fanns? När husen på bilden revs i mitten – slutet av 60-talet flyttade ICA och de andra affärerna in i baracker på vaksala torg där de huserade medan bygget som syns på den moderan builden gjordes. ICA som jag tror då tog namnet Torgkassen flyttade sedan in i hörnhuset mot vaksalagatan där NOFA finns idag. Samma hus hade dessförinnan varit lampaffär och nattklubb om jag inte minns fel efter att ICA-affären flyttade till kvarnenhuset när detta var färdigt.
  Under den tid som barackerna fanns på torget dök också ormexpo tillfälligt upp i en av dem. När jag var där tappade ägaren en krokodil på golvet bland besökarna varpå panik utbröt. Kanske därför jag minns barackerna?

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar