Libron och Librobäcken

Libron, Börjegatan passerar över LibrobäckenLibrobäcken rinner under Libron

Bron över Librobäcken längs med Börjegatan heter numera Libron. Namnet blev officiellt den 14 september sedan mitt namnförslag godkänts av namngivningsnämnden i Uppsala.

Libron, skifteskarta från 1823 över Husby, Överby och Grängberga.
Libron, skifteskarta från 1823 över Husby, Överby och Grängberga.

Libron är ett gammalt namn och egentligen ingen nyhet. Jag skickade in förslaget eftersom jag tyckte det var synd att namnet inte användes. Det kändes också viktigt att tydliggöra kopplingen mellan Libron, Librobäcken och stadsdelen Librobäck. Det är bron som gett de senare sina namn. Nu är det väl få som svischar förbi här som överhuvudtaget märker att de passerar över en bro. Går man däremot på cykelbanan bredvid får man en närmare koppling till ån och är inte trafiken för intensiv kan man faktiskt höra den porlande bäcken.

Libron i databasen BaTMan

Dagens bro ligger nästan exakt på samma plats som den gjorde för 190 år sedan. Även vägsträckningen är densamma även om vägen gått och blivit en bred genomfartsled. Det senare gjorde faktisk att jag var lite osäker på om det fortfarande var en bro. När man tittar i Vägverkets databas BaTMan (fungerar inte i Firefox) så är den klassificerad som bro. Här hittar man faktiskt namnet Libron även om det står inom parentes. Det som skapade problem är att det står byggår 1938 vilket måste gälla en tidigare bro.

För att vara helt säker fick jag helt enkelt åka ut och mäta. Ibland när man bygger nya vägar sätter man dit rör eller några små kulvertar som inte har mycket med broar att göra. Om ni någon gång funderar på att namnge en bro kan det vara bra att veta att enligt Trafikverket måste en bro ha en minsta spännvidd på två meter. Libron visade sig ha en spännvidd på ungefär 3,5 meter.

Man hittar mycket spännande när man letar information. I namnspalten, UNT 1984-09-11, försöker Mats Wahlberg reda ut Librobäckens ursprung. Han säger att det inte finns någon tolkning av namnet men i en text från 1472 nämns ”almenavægen till Lyabro”. Denna väg tror man är Börjegatan vilket gör att ett äldre namn på bron är Lyabron. Han fortsätter med att förledet ly- kan tolkas som adjektivet ljum och kanske hette ån tidigare Lyaån, den ljumma ån. Sedan nämner han några andra exempel på hur y bytts ut till i för att slutligen slänga in en brasklapp. Förledet Lya- kan härstamma från ordet lya (djurbo) vilket gör att vi hamnar på ruta ett igen :)

Libron på Google Maps.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

3 kommentarer

 1. Anders Hollmer skriver:

  Hej o tack för intressanta artiklar! Får upp ögonen för det närmaste! Angående Libron har jag funnit beteckningen ”Libron” på en gammal karta (minns ej årtal) på den bro som i höjd med Nyvla fourirboställe och Nyvla allmänning går fr Börjevägen upp mot Källhagen och innan dess Nyvla soldatboställe. Vid busshållplats Norrgården finns vägen kvar förbi Norrgården men övergången av järnvägen är numera borttagen. Jag har undrat om det är en beteckning av en speciell funktion som bro eller en särskild bro i geografien. Vilken bro har då gett namn åt bäcken eller är det bäcken som gett namn åt flera broar?

 2. Scribo skriver:

  Hej Anders
  När det gäller namns ursprung är jag ingen expert och har därför väldigt svårt att svara på din fråga. Det jag skrivit om bron är det jag kunnat läsa mig till. Nu är det så finurligt att undrar man sådana här saker så går det faktiskt att skriva till Institutet för språk och folkminnen (tidigare Ortnamnsarkivet) här i Uppsala.

  När jag läser vad jag skrivit så är det inte helt klart vad som är hönan och ägget. Jag skulle nog ändå vilja påstå att det är bron som gett Librobäcken sitt namn eftersom namnet innehåller ordet bro. Däremot kan ju bäcken gett bron sitt tidigare namn precis som Mats Wahlberg skriver, att den först hette Lyaån. Broar var väldigt viktiga och fasta riktpunkter och så småningom ändrades åns namn till vad man kallade bron. Som vanligt går det väl bara att spekulera eftersom det inte finns några källor.

  Jag gick också igenom de kartor som jag kunde hitta över Nyvla (tidigare Nyfla) men någon bro med namnet Libron vid fourirbostället kunde jag inte se. Bron finns där men inte namnsatt. Kommer du på vilken karta det var skulle det vara jättekul att få se den.

 3. Scribo skriver:

  Anders, jag hittade en annan spännande sak. I ortnamnsregistret fanns det en uppgift om en bäck i Börje socken (gränsar till Nyvla) som kallas ”Libron”. Ingen källa nämns så det lär bli svårt att hitta den.

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar