Klockan från Prins Gustavs skola

Klockan i hörnet av Kungsgatan och S:t Olofsgatan

I hörnet av Kungsgatan och S:t Olofsgatan hittar vi en kontorsbyggnad från början av 1980-talet. Det intressanta med huset är klockan som sitter på gaveln mot korsningen. Om man tittar närmare på den ser den onekligen gammal ut och absolut inte något som formgetts runt 1980. Denna klocka härrör från prins Gustavs skola som tidigare låg i detta kvarter.

Centralskolan, senare Prinsens skola, längs med Kungsgatan

På den översta svartvita bilden ser vi Prins Gustavs skola på Dragarbrunnsgatan. Verksamheten startade 1829 i den lilla mörka träbyggnaden som skymtar bortom den stora skolbyggnaden. Den senare uppförs under åren 1830-31. 1906 invigdes ytterligare ett skolhus i kvarteret, den så kallade Centralskolan. När den äldre skolan revs 1959 fick Centralskolan överta namnet men kallades för ”Prinsens skola”. Huset och klockan hittar ni till vänster i den nedre svartvita bilden. Byggnaden revs 1981 men som ni ser behöll man klockan. Ett kul initiativ även om den ser lite malplacerad ut på den nya gaveln.

Före 1842 sköttes skolor av stiftelser eller av privata initiativtagare. När man beslutade att även socknarna var tvungna att tillhandahålla undervisning blev Prins Gustavs skola en av de första så kallade folkskolorna i Uppsala. Vid denna tid skedde undervisningen enligt Lancastermetoden vilket gick ut på att äldre elever undervisade de yngre. Det var en praktisk metod då man kunde undervisa stora grupper med få lärare.

Gammalt fotografi (överst) taget av A. Dahlgren 1901-1902
Vykortet, fotograf okänd.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

2 kommentarer

  1. Victor skriver:

    Trevligt med lite info om klockan. Vad jag har hört av min Pappa och farfar så ska det vara min farfar som såg till att klockan finns kvar efter att dom hade renoverat om hela byggnaden då han satt med i byggnads styrelsen.

Trackbacks & Pingbacks

  1. Uppdaterat inlägg – 04062011 - Scribo – perspektiv på närmiljön

Lämna din kommentar