Bergsbrunna kvarn

Bäcken vid kvarnbacken, Bergsbrunna

Kvarnar är alltid kul att titta på. När jag läste att det funnits en kvarn i Bergsbrunna blev jag som vanligt lite nyfiken. Kvarnen skall ha legat längs ån som går från Stordammen i Lunsen ut till Sävjaån. Den mer exakta platsen var i området som kallas Kvarnbacken. Man anar vad namnet kommer ifrån.

De få uppgifter som finns säger att den skall ha används under 1800-talet men den kan säkert vara äldre. Jag har läst (hittar inte källan) att den bara kördes säsongsvis, det vill säga på våren och möjligtvis på hösten. Det låter rimligt eftersom det inte är någon stor bäck vi talar om. Det är också möjligt att senare utdikningar i Lunsen har ändrat på förutsättningarna.

Karta 1845 Bergsbrunna kvarn
Karta 1845. Kvarnbyggnaden ser ni i området markerat med 292.

Bergsbrunna kvarn 1690
Karta 1690. Är det ett vattenhjul vid bokstäverna AB?

En gammal karta ger en ännu bättre placering av kvarnbyggnaden och i skiftesbeskrivningen från 1845 kallas området Kvarnplatsen eller Kvarnplan (292). Nu är denna text väldigt dåligt inskannad så jag är inte helt säker säker på vad som står där förutom att ordet börjar på ”qvarnpl…”.

Den nedre kartan är från 1690 och här ser vi något som liknar ett kvarnhjul vid bokstäverna AB. Jag är faktiskt osäker på vad det skall föreställa för texten på denna karta är läslig men jag lyckas inte tyda handstilen. Jag tog med den ändå för det kanske visar sig att det verkligen var en kvarn.

Lämningar efter Bergsbrunna kvarn

Idag skall det inte finnas något kvar av kvarnen. Nu vill man ju se platsen med egna ögon så det blev en stärkande promenad runt bäcken. Det hade varit kul att hitta något som liknande en fördämning eller en kvarnränna. Jag kan inte se något annat än en liten plan yta i början av fallet kantad av stenar. Kanske tillhörde det den gamla byggnaden? Dessutom verkar det som om det finns en gammal bäckfåra väster om den nuvarande.

Ja, det var inte mycket att komma med men nu vet ni i alla fall var den gamla kvarnen i Bergsbrunna låg någonstans.

Kvarnen på Google Maps. Grön pil.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

4 kommentarer

  1. Anders skriver:

    Men vad är det nedanför den eventuella kvarnen på kartan från 1690? En fiskodling?

  2. Scribo skriver:

    Nä, det är ett torp med lite åker runt gården. Färgen är lite konstig men det är inget att haka upp sig på. Jag har varit lite fundersam på på namnet på denna gård. Idag kallas området runt gården för Kvarnbacken. 1952 är själva torpet markerat som Kvarnbacken och slutligen i kartan från 1845 så tolkar jag namnet som Smedstorpet.

  3. Mats Åkerblom skriver:

    Det finns en stensatt kvarnränna söder om huset Kvarnbacken. Kvarnen lär ha använts då Norra Gården i Bergsbrunna drevs som lanthushållsskola. Danmarks IF använde Stordammen som hemmaarena för bandymatcher och dämde upp dammen på senhösten. Lanthushållsskolan rev dämningen för att ha vatten i bäcken.

Trackbacks & Pingbacks

  1. Svintullsbron - Scribo — perspektiv på närmiljön

Lämna din kommentar