Viby by, en oskiftad klungby

viby_by_3.jpgviby_by_1.jpg

För ett tag sedan besökte jag en radby och tänkte att det kunde vara kul att se en annan variant av bystruktur. Denna gång gav jag mig iväg till Viby by strax norr om Sigtuna som är en oskiftad klungby. Vad som kännetecknar en sådan by är att husen ligger spridda utan någon egentlig ordning och det är landskapet som fått bestämma dess placering.

Som jag tidigare berättade i mitt inlägg om Huddungeby radby så splittrades de flesta byarna under de skiftesreformer som genomfördes på 1700- och 1800-talet. Orsaken till att Viby by inte drabbades av samma öde berodde på att all mark tillhörde Venngarn. De som bodde i byns gårdar var torpare och ägde ingen mark som behövde delas upp.

Ett litet tips är att besöka Ekeby by som ligger närmare Uppsala. Den är visserligen ingen klungby utan en radby men den är sagolikt vacker och helt unik med sin bevarade ringgata.

viby_by_6.jpgviby_by_5.jpgviby_by_2.jpgviby_by_7.jpgviby_by_4.jpg

Viby by har en lång historia som troligtvis började redan på 1100-talet. Man har hitta murrester i byn som man misstäker är ett klosterbyggnad. Enligt en källa skall några munkar ha börjat resa klostret 1164. Tyvärr blir det inte långvarit för tjugo år senare flyttar man det till Julita gård i Södermanland.

På 1500- och 1600-talet bestod byn av tre gårdar vilket hade vuxit till åtta på 1700-talet. Husen som vi ser idag är från 1700- och 1800-talet.

viby_by_teckning.jpg

Klungbyn var den bystruktur som var vanligast i mellansverige innan skiftesreformerna. Trots det är Viby by unik i Sverige eftersom den är bevarad i sin helhet. Byn blev statligt byggnadsminne 1940.

Viby by på Google maps.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

En kommentar

  1. Anders skriver:

    Intressant att det finns byar som bevarats oskiftade. Ungefär så här såg det mesta av bebyggelsen ut i Sverige i mitten av 1800-talet. I dag är det mycket ovanligt. Sedan vet jag inte hur representativ Viby by är när det var frågan om torp snarare än bondgårdar. Man kan väl anta att husen var något större i en vanlig bondby, alltså lite mer som byggnaderna på Disagården i Gamla Uppsala.

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar