Broar över Fyrisån, Vattholma väg 703

Bro över fyrisån i Vattholma med regnmoln

Denna bro är från 1967 och som alla de andra broarna från 60-talet är den enastående tråkig. Nu hade jag riktigt tur och ett regnmoln dök upp och kunde förgylla bilden.

Jag är ute på svag is när jag påstår detta men det verkar som om vägen och den första bron byggdes i samband med att järnvägen kom till byn 1874. Stationen placerades ju norr om Vattholma i ett område som tidigare saknade både vettiga vägar och bebyggelse. Vägen är inritad på ett kartblad från 1880 så jag hoppas att mitt antagande inte här helt fel. Här är länken till Google Maps.

Detta är inlägg nummer 6 i serien om broar över Fyrisån.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

7 kommentarer

 1. Bo skriver:

  Bilden är väldigt lyckad, det ryms en roman i den.

 2. Scribo skriver:

  Tack så mycket. Ibland har man tur och det är bara att bocka när naturen bjuder på sig på detta sättet.

 3. Anders skriver:

  Det fanns tidigare några riktigt stora träd som växte intill den här bron. Jag tror att det från början kan ha varit två på varje sida om ån på båda sidor av bron, alltså totalt fyra träd. På 1980-talet fanns två eller tre träd kvar, sedan var det länge ett träd, men det försvann till sist för kanske fem år sedan (om jag minns rätt). Tråkigt att man inte har ersatt träden.

 4. Anders skriver:

  Jag vet inte vilket trädslag det var, möjligen var det almar som dog av almsjukan. Dock tror jag att träden föll ett efter ett snarare än stod döda, som väl almar döda av almsjukan brukar göra?

 5. Scribo skriver:

  Det är synd när vackra träd försvinner. Nu tror jag att man normalt inte försöker ersätta träd i närheten av vägar om det inte är inne i stan eller i skyddsvärda alléer. Jag skulle dessutom misstänka att det där räknas till jordbruksmark och det hanteras säkert annorlunda.

 6. Emma Elliott skriver:

  I RAÄ’s fornsök står att den tidigare bron var en stenbro med valv.

  För övrigt har det nyligen avverkats stora fina almar inne i byn, vid Trekanten, pga almsjuka. Trist, men nödvändigt då träden annars skulle kunna orsaka skada på t.ex. människor om stora grenar faller ner.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Alla broar över Fyrisån, från Dannemorasjön till Flottsund - Scribo — perspektiv på närmiljön

Lämna din kommentar