Broar över Fyrisån, Vattholma Trollbobron

Trollbobron i Vattholma, Fyrisån

Denna vackra stenvalvsbro från 1845 kallas Trollbobron och har fått sitt namn från den intilliggande gården Trollbo. Tidigare låg det en masugn på samma plats som bagarstugan och brygghuset som ni ser till höger i bilden. Så länge ugnen fanns på plats skall bron ha hetat Masungsbron.

Jag har tidigare nämt att man gjorde stora ingrepp i Fyrisån på 1700-talet för att sänka vattennivån uppe vid Dannemoragruvan. Vattholma var en av de platser där man tog i riktigt ordentligt och faktiskt sprängde en ny väg för vattnet. 1758 rev man fördämningarna och grävde bort det fall som fanns vid bron. Masugnen som nu saknade kraftkälla flyttades till Länna där verksamheten fortsatte i det som senare blev Länna bruk. Jag hittade även byggåret 1644 för ugnen i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök vilket kanske kan vara av intresse.

När jag var runt och fiskade efter information i Vattholma träffade jag en äldre dam som hade några minne från bron och sin barndom. I hennes unga år kallades platsen bara för tvätteriet och namnet Trollbobron användes aldrig bland kamraterna. Förutom att det säger något om arbetsfördelningen så börjar jag undra hur många namn som aldrig har dokumenterats då de bara har används av ena halvan av befolkningen. Hon berättade också hur hon föll i ån när hon lekte bland kvinnorna som klappade tvätt. En av tvätterskorna en bit längre ner fick tag i hennes hår och lyckades dra upp henne ur det strömmande vattnet. En händelse hon aldrig skulle glömma.

Bron hittar ni här på Google Maps. Det är mycket träd på bilden så den är kanske enklare att se om man väljer karta istället för satellit.

Jag tackar Wattholma Kultur och Hembygdsförening för den information som de har bidragit med.

Detta är inlägg nummer 7 i serien om broar över Fyrisån.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

4 kommentarer

 1. Christer Larsson skriver:

  Hej!
  Vill endast bekräfta namnet tvätteriet på d s k Trollbobron. Användes i varje fall av barn och unga i mitten av 1950-talet.

 2. Emma Elliott skriver:

  Hej!

  Fanns det alltså en bro på platsen innan Trollbobron byggdes? Jag tolkar det som så, att Masugnsbron fanns där först (den kallades ju Masugnsbron när masugnen fanns där, och den försvann ju 1758) och att man sedan år 1845 byggde en ny bro, Trollbobron. Eller?

 3. Scribo skriver:

  Hej Emma. Det har funnits en bro här under en lång tid. Den finns till exempel markerad på en karta från 1710. Jag misstänker att bron har byggds, reparerats och förändrats ett antal gånger fram tills idag.

  Enligt den information jag fått kallades den först för Masungnsbron och bytte sedan namn till Trollbobron. När exekt detta namnbyte skedde är nog svårt att fastställa. Man skall komma ihåg att precis som jag skriver i artikeln, var det tydligen så att flera av de som levde i Vattholma i början på 1900-talet inte kände till namnet Trollbobron. Hur man skall tolka detta? Nu finns namnet utskrivet i en karta från 1907 så det handlade väl mer om hur viktigt officiella namn var för folk.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Alla broar över Fyrisån från Dannemorasjön till Flottsund - Scribo — perspektiv på närmiljön

Lämna din kommentar