Broar över Fyrisån, Gamla landsvägsbron Vattholma

Gamla landsvägsbron Vattholma, Fyrisån

Det här är den andra stenvalvsbron längs åsträckan genom Vattholma. Bron uppfördes 1758 efter att man grävt en helt ny strömfåra i ån. Målet med ingreppet var att sänka vattennivån i Gruvsjön intill Dannemora gruva och därför tog man bort fall och fördämningar för att släppa fram vattnet.

Bron skall tydligen ha kallats Landsvägsbron eller Gamla landsvägsbron och det är inte så konstigt då huvudvägen mellan Uppsala och Dannemora tidigare gick här. Det kan också vara kul att veta att denna bro är en av de absolut äldsta stenvalvsbroarna i kommunen och är faktiskt äldre än Dombron (1760, tidigare i trä) i Uppsala. Årtalet 1758 är skrivet med järnkrampor formade som siffror på brons norra sida. Tyvärr är de är väldigt svåra att se och jag fick zooma ordentligt i min originalbild för att hitta dem.

Karta över Fyrisåns flöde genom Vattholma 1757En karta från 1757 visar hur det såg ut innan man sprängde bort fallen och fyllde igen strömfårorna. Här låg flera kvarnar och sågar vilka flyttades, revs eller fick andra uppgifter. Kvarnen som symboliseras av den högra fyrkanten med en cirkel på finns kvar än idag och gjordes om till bostad. Den vänstra fyrkanten med cirkel var en kvarn som ägdes av Akademien. När den revs krävde man skadestånd av Dannemora gruvor för förlorad inkomst. Ersättning skulle utgå i all framtid och det fascinerande är att detta skadestånd faktiskt betalades ut ända fram till nedläggningen av gruvan 1992.

Här hittar ni bron på Google Maps men den döljs av träden.

Jag tackar Wattholma Kultur och Hembygdsförening för den information som de har bidragit med.

Detta är inlägg nummer 8 i serien om broar över Fyrisån.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

11 kommentarer

 1. Arvid Hallén skriver:

  Jag undrar om Dannemora Mineral måste börja betala den där avgiften till Akademin igen nu är gruvan ska återstartas?

  Det som talar mot det är att det ju är ett helt nytt bolag som tagit över: Dannemora gruvor ägdes av SSAB när det lades ner 1992.

  Å andra sidan slutade SSAB att betala pengar då också, så det kanske är själva gruvan som måste betala en royalty, oavsett vilken juridisk person som driver den?

  En tredje alternativ möjlighet är att betalningen var bunden till den juridiska personen ”Dannemora gruvor”, som sedan 1992 inte existerar.

  En intressant fråga jag kan ställa till bolagsjuristen på Dannemora Minerals årsstämma. :)

 2. Scribo skriver:

  Hej Arvid
  Helt seriöst så vore det faktiskt intressant. Jag har inte ens tänkt tanken men nu när du tar upp det så är det en fantastisk bra idé. Oavsett svaret så blir det som en punkt i historieboken som man inte vill vara utan. Det kanske dyker upp en massa annat skoj ifall man får dem att börjar rota i arkiven :)

 3. Job skriver:

  Jag skulle tro att det är det tredje alternativet som gäller.

  Men jag undrar – hur stort var beloppet? Jag antar att det inte inflationskorrigerades.

 4. Anders Nilsson skriver:

  Jätteintressanta fakta och som tidigare vattholmabo skäms jag lite nu när jag äntligen tänkt åka runt och leta upp dessa gamla broar och föreviga dem och denna har jag alltså missat.
  Fick en gammal förteckning från Riksantikvarieämbetet och i den sägs att bron vid Funbo kyrka är uppförd före 1950, alltså äldre än denna skönhet

 5. Scribo skriver:

  Det stämmer nog att den vid Funbo kyrka är äldre än den i Vattholma. Vissa uppgifter säger att den är länets äldsta och uppfördes i början av 1700-talet. Jag har varit där flera gånger och det är en vacker bro. Man skall också komma ihåg att söder om bron vid Funbo kyrka leker Aspen. Jag tror till och med att man gör ordnade turer dit ut i samband med leken.

 6. Christer Larsson skriver:

  Hej!
  Inte mycket till bra kanske, men fram en bit in på 1969-talet, kanske 70-talet, fanns en träspång, som gick att cykla på, över ån vid Edshammars gård. Den låg omkring 100 meter söder om järnvägshållplatsen och banvaktsstugan. Den hade stenlagda fästen, vad jag minns, och rester efter pålar för en tidigare byggnad ivid sydöstra fästet. Mötes-, bad- och fiskeplats för barn och unga.

  Denna spång gjorde att man in på 50-talet bodde väldigt ”kommunikativt” i Edshammar. Buss från Hälltorp/skolan (vid vägen över skogen), järnvägshållplats öster om ån och, via spången, buss från Uggelsta, om man gick hästvagnsstigen över åkrarna. Dessutom fanns det liknande vägar över Edshammarsmarkerna mot Grindtorp/Vattholma (nu igenplöjd?) respektive Flat, rakt söderut.

  JMellan stationerna Vattholma-Storvreta fanns tre hållplatser, Lenaberg?, Edshammar och Kilsgärdet (som var renodlat hållplatsnamn). Därifrån, och även andra platser i landet, har jag hört en historia om drottning Kristinas tappa stigbygel. (den berättades för mig av Henning Alm (?) (Grindby). Han hade en mälande syster. Från hållplatsen har jag någonstans en suddig amatörbild med bl a Ruth och Victor Lindgren på distans.

  I övrigt fanns i Vattholmatrakten en lokal potatissort som kallades Lilje(n)kratzare, vet någon något om den så är jag tacksam för att få kontakt. Den kännetecknades av att den kunde hålla sig i bra skick ända in i augusti. (Den finns nämnd i en potaisinventering från Ultuna på 40-talet, men endast namnet, inget mer.

 7. Christer Larsson skriver:

  OBS ..Inte mycket till BRO…

 8. Christer Larsson skriver:

  en bit in på 1960-talet..

 9. Scribo skriver:

  Hej Christer
  Tack för informationen. Jag kollade upp spången och den finns med på en karta från så tidigt som 1691 så det är en mycket gammal överfart. Mycket spännande. Jag har ju stött på en hel del ”försvunna” broar under åren så kanske det är läge att skriva lite om dessa.

 10. Paul skriver:

  1 Vilket år upphörde tägtrafiken till Edshammar?
  2 När upphörde busstrafiken till Edshammar?
  Jättedåligt att Uppsalabuss inte har en linjedragning
  från Storvreta till Vattholma med uppehåll i Edshammar som
  tidigare.
  Det blir fler och fler boenden i detta område vilka skulle
  vara behjälpta av en bussförbindelse.

 11. tommy olsson skriver:

  Hej Paul: det finns ett ställe ”historiskt om svenska järnvägar”. En fantastisk uppslagsbok http://www.historiskt.nu/index.html
  Där kan du på sidan om bandelar
  http://www.historiskt.nu/bandata/bandelsdata/Baslista/Alla/bd197.htm
  hitta detta : Edshammar 1927-05-15 hp, † 1966-05-22
  Om det finns motsvarande om bussar tror jag inte
  med hälsningar /tommyO

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar