Finns det en malmlastningsplats i Fyrisån från 1400-talet?

Jag vet inte hur jag skall definiera den här bloggposten. Kanske kan vi kalla den ett Julmysterium? Det mesta är spekulationer men jag inte låta bli att skriva några rader. Ni får väl själva avgöra vad ni tror om detta.

karta-malmfynd-flottsund
Ringen till vänster om nr 5 visar platsen där man hittat järnmalm.

I Uppsala-traktens naturminnesinventering kan man läsa att i Fyrisåns åmynning har man hittat järnockra och även stenar av järnmalm. Detta gjordes på 1940-talet men jag misstänker att inte mycket hänt sedan dess. Kartan ovan visar platsen för fynden.

Det som är riktigt intressant är att skribenten sätter detta i samband med en annan text ur Göteborgs varuutskeppningar 1660-1820, Göteborg 1829, sid 3.

Att Lübeckarne ännu i början af 1400:de talet hämtade Jern-malmen utur Riket, är af Historien bekant och anledning dertill visar sig i Malmhögarne vid Konghamn in emot Upsala, där Fartygen utan tvifvel intagit sina Laster.

Jag vet att man tidigare har exporterat järnmalm från länet men nu blir det mer specifikt. Här pekar man ut en plats för denna handel. Den som skriver texten ovan verkar säker på sin sak och tydligen skall det funnits malmhögar som bevis för detta. Dessa högar från 1400-talet skall alltså ha legat kvar i början av 1800-talet och dessutom varit så pass synliga att man kunde referera till dem.

ekudden-fyndplats-1
Fyndplats för järnmalm.

Jag har självklart gått runt och försökt hitta något som liknar malmhögar runt åmynningen. Jag har även gått och sparkat i marken för att se om något som liknade rost skulle dyka upp. Nu är jag ingen specialist på detta men jag kunde inte hitta något som jag skulle kalla malmrester.

En annan sak som jag måste ta upp i sammanhanget är namnet Kuggebro i närheten av Övre Föret. Namnforskarna menar att det har sitt ursprung i ordet kogg, det vill säga den medeltida båttypen kogg. Man är förvånad över att hitta den typen av ord så här långt inne i landet. Det normala är att det är kuststäder som innehåller ordet kugg/kogg.

kogg-cc-by-sa-25
Replika av en kogg som var byggd c:a 1380. Bild från Wikimedia, cc by-sa 2.5.

Hansaförbundets dominerande båttyp på 12-1300-talet var just koggen. Om de bedrev omfattande malmtransporter från Uppsala kanske den ovanliga placeringen av namnet Kuggebro har fått sin förklaring. Det är möjligt att koggarna ankrade upp i Övre Föret i väntan på att få lastas. Vi kanske skall leta efter malmhögar runt Lilla Djurgården istället? Det var den ursprungliga platsen för namnet coggænes (nämnt i ett testamente från 1300-talet).

Frågan är om åmynningen det är rätt plats? En verksamhet som pågått i århundraden bör väl lämna spår? Jag har inte hittat några andra källor som varit mer specifika. De tidigare fynden av järnmalm ger i alla fall en liten ledtråd. Visst vore det roligt om vi faktiskt kunde hitta bevis för att en lastplats för järnmalm från 1400-talet. Om inte annat så berikar det Uppsalas historia.

God Jul och Gott Nytt år!

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

10 kommentarer

 1. tommyO skriver:

  GåttGammaltÅr och GottNytt Scribo

  Undra kan man alltid och så även var denna malm kom ifrån isåfall? Närmaste källorna är kanske från Fullerö-Vattholma där det ska ha funnits malmhantering.

  Men jag kan också undra om det gick att komma till din utmärkta plats så tidigt som före 1400talet.
  Man får ju även ta hänsyn till att fyrisån, utloppen och strandprofilerna inte var som nuvarande.
  Det finns en rapport som kom under 2016 som kan intresseradig, på sid 13 i den finns lite kartor över landskapsutvecklingen i området.
  http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10167/SAU%20rapport%202016_2.pdf?sequence=1

  Och Fyrisåns del mellan ÖvreFöret och staden var ju en större sjö under tidig medeltid så det är nog inte omöjligt att man att man kunde ta sig till LillaDjurgården vid Kuggebro/Sävja

 2. Maria Ekholm skriver:

  Gott Nytt År!
  Intressant, bra teorier! Tänk om man kunde få tillstånd att använda metalldetektor på dessa ställen, malmhögar borde väl kunna ge utslag? Spännande i alla fall! Ska försöka få maken med mig och sparka lite i marken på nämnda platser!
  Mvh Maria

 3. Erika skriver:

  Hej Scribo! Tack för tips om sida. Blev påmind om att jag har läst den förut, men det var flera år sedan. Kul! /Erika

 4. Arvid Hallén skriver:

  Kommer det fler inlägg snart? :)

 5. Upptäcksresande i det lilla skriver:

  Hej!

  Inleder år 2019 med att hitta denna fantastiska blogg! Ta gärna upp den igen!

  Med vänlig hälsning,

 6. CR skriver:

  Instämmer med föregående. Hittade bloggen först för ett par år sedan och den har givit mig så mycket intressant information och många utflykter har tagit avstamp i dina blogginlägg.

  Snälla Scribo, kom tillbaka! Du behövs och du är saknad. ;-)

 7. Stefan skriver:

  Är det inte dags att återuppväcka bloggen?
  Jag har i så fall ett uppslag; ta reda på var den världskände filosofen Michel Focault bodde under sina år i Uppsala.

 8. Stefan R skriver:

  Diskussionen om en medeltida hamn i Kuggebro är mycket intressant! Det finns ett större antal platser där man brutit sten på Sävja gårds skogsmarker (vissa stenbrott är mycket tydliga, medan vissa av dem är diffusa och mindre säkra). Man kan gissa att det brutits stora mängder sten och en spännande tanke är att en hamn i Kuggebro kan ha använts för att skeppa huggen sten.

 9. tommyO skriver:

  För den som intresserar sig för Uppsalas historia FÖRE 1200 talet kan denna skrift vara av intresse : Östra Aros Bebyggelsen i Uppsala och dess utveckling fram till 1270 i arkeologisk belysning Hämta här : https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:291908/FULLTEXT01.pdf

 10. Jonas Segersam skriver:

  Mycket intressanta iakttagelser – tack för dem! Nytt för mig både om Kungshamn och Kuggebro! Finns mycket spännande att upptäcka i Uppsala

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar