Broar över Fyrisån, Vindbron

vindbron_1.jpgvindbron_3.jpg

Först tvekade jag om Vindbron skulle ingå i min spaning om broar över Fyrisån. Bron har ju varit stängd och nerlagd en längre tid och tanken var att den skulle ingå i en uppföljningsrunda. Det har dock kommit in en del frågor om bron och därför bestämde jag mig för att det inte fanns någon anledning att vänta.

Det här är en gammal bro och egentligen är det väl ingen som vet hur länge den funnits. Bron tillhörde ursprungligen Ultuna kungsladugård och var en länk till gårdens marker på Fyrisåns östra sidan. Enligt uppgift skall bron haft olika placeringar under åren men jag har bara hittat två. Det säger dock inget eftersom den äldsta källan jag kommit över är från 1635. Mycket kan ju ha hänt innan dess.

vinbrofastet_1.jpg
Det gamla brofästet som byggdes om till kaj efter att bron flyttats ner till Sandvikstorpet.

Som jag skrivit i nästan alla mina sammandrag om Fyrisåns äldre broar så fick även denna repareras med jämna mellanrum. Jag skall inte gå in närmare på dessa men en större ombyggnad skedde 1792 då vindbron byggdes om till svängbrygga. Resterna av denna kan vi faktiskt se än idag. Ni kan läsa mer om detta och den tragiska olyckan som skedde här i mitt inlägg om gamla Vindbron.

Det är oklart när bron flyttas till dess nuvarande placering men allt tyder på att det var någon gång i slutet av 1800-talet. Jag har däremot en teori om varför bron flyttades söderut. Det finns en karta från 1864 som beskriver ett ägobyte av marken runt bron. Uppsala Hospital blir ny ägare av marken väster om Vindbron och kan bygga vidare på det som senare blev Ulleråkers norra sjukhus. I utbyte får Ultuna lantbruksinstitut (skapat 1840) ny mark på åns östra sida. Bron som sköttes och nyttjades av lantbruksinstitutet hamnade nu på Hospitalets ägor vilket säkert ingen var nöjd med.

vagskyltar_vindbron.jpg

Informationen om det nya broläget är knapphändig. Enligt boken Uppsalas broar finns det vittnesmål från 1947 som säger att det fanns både en färja och en bro på den nya platsen. Färjan användes för hö och djurtransporter.

Nuvarande bro byggdes på 1960-talet och är en rullbro. Bredden är 4,5 meter, längden 37 meter och rullplanet 20,5 meter. Sista gången den renoverades skall ha varit i början på 1980-talet. På 1990-talet begär SLU att bron skall testas vilket resulterar i att Vägverket dömer ut bron. Jag har haft svårt att hitta information om när bron verkligen stängdes men årtalet 1997 nämns i en artikel i vår lokaltidning.

Orsaken till att SLU, som stod för driften av bron, inte ville renovera den berodde på att det inte gick att motivera kostnaderna. Efter att Kungsängsbron kommit på plats minskade Vindbrons betydelse. Den var dessutom alldeles för klen för att man skulle kunna passera över den med en modern skördetröska.

vindbron_1635.jpg
”Windebron” utmärkt på en karta från 1635.

Namnet Vindbron har samma ursprung som ordet vindbrygga. Det betyder att det fanns en klaff som ”vindades”, det vill säga vevades upp för att släppa fram båttrafiken.

Jag som gillar broar hoppas att man öppnar den igen, åtminstone för gående och cyklister. Det skulle göra både flanörer i Årike Fyris och cykelpendlare mycket gladare. Jag ser fram emot den dagen jag får uppdatera det här inlägget med den nyheten.

Bron på Google Maps.

Detta är inlägg 44 i serien om broar över Fyrisån.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

9 kommentarer

 1. Mira skriver:

  Se det var ett riktigt spännande inlägg! Tack!

 2. Emma skriver:

  Åh, jag hoppas också att de öppnar upp den bron igen, iaf för gående & cyklister (precis som du skriver)! :)

 3. Hjördis skriver:

  Jag vill bara justera uppgifterna angående vägen till tillblivelsen av Sveriges lantbruksuniversitet:
  1840 beslutade riksdagen om ett lantbruksinstitut på Ultuna. År 1932 upphörde Ultuna lantbruksinstitut och efterträddes av Lantbrukshögskolan.
  1 juli 1977 bildades Sveriges lantbruksuniversitet av Skogshögskolan, Veterinärhögskolan, Lantbrukshögskolan, Skogsmästarskolan samt djursjuk-
  huset i Skara.

 4. Scribo skriver:

  Hej Hjördis. Tack så mycket för informationen och att du redde ut detta! Jag har försökt dubbelkolla allt men ibland slinker det förbi stavfel eller än värre saker som är rena faktafel. Jag är otroligt tacksam att du tog dig tid att påpeka felaktigheterna. Inget är viktigare än att det blir rätt.

  Jag har ändrat i inlägget men för dem som läser detta lite senare så innehöll inlägget en felaktig uppgift om när lantbruksinstitutet övergick till att bli universitet. Stycket var till för att reda ut vem som hade ansvaret för bron under andra hälften av 1800-talet efterom jag läst att det skiftade. I den källa som jag tog uppgifterna ifrån var detta kopplat till denna händelse och man nämner Byggnadsstyrelsen och årtalet 1848 (bra att veta att den boken innehåller fel tills nästa gång). Jag var mer fokuserad på att kontrollera uppgifter om bron än om SLU:s historia och missade denna uppgift. Jag har nu tagit bort stycket eftersom det var helt uppåt väggarna. I praktiken var det Ultuna lantbruksinstitut (senare SLU) som skötte om bron och jag misstänker att så är det fortfarande.

  Tack igen.

 5. Erik skriver:

  Jag tillhör nog dem som tror på tre olika placeringar historiskt för vindbroar kring nuvarande Ulleråker. Jag undrar om inte ett skäl till detta är att minnestavlan på östra sidan om ån inte står mittemot minnesplatsen på västra sidan. Så enkelt kan det vara. Men det kan också ha varit av nån annan anledning som just nu undslipper mig.

 6. michan skriver:

  Har du lagt märke till den lilla musen i brons som står vid det östra brofästet?

 7. David skriver:

  Jag har inte sett musen i brons. Var mer exakt vid östra fästet finns den?

 8. Tobias skriver:

  Nu kan du uppdatera denna sida, ny bro på gång ju! :)

Trackbacks & Pingbacks

 1. Ändrade planer | uppsalaewa

Lämna din kommentar