Broar över Fyrisån, Islandsbron

islandsbrons_3.jpgislandsbrons_1.jpg

Islandsbron hittar vi mellan Munkgatan och Bäverns gränd. Bron uppfördes 1956 och fick sin nuvarande skepnad 1990. Nu är det här inte den första bron som legat här så vi tar det från början.

I källor från 1500-talet kan man hitta referenser till en bro med namnet Munkbron. Tyvärr räcker inte informationen för att bestämma brons läge. Munkbron dyker upp igen i texter från 1600-talet och nu kan man fastslå att platsen för Munkbron motsvarar Islandsbrons. Det är lätt att dra slutsatsen att det är samma bro som nämns i källorna från 1500-talet men riktigt säker kan man inte vara.

Samma sak är det med namnet. Ingen har kunnat förklara dess ursprung men det finns teorier. Kanske anlades bron av munkar eller så är namnet givet efter en tomt på åns västra sida som ägdes av dominikanerna i Sigtuna.

munkbron_1663.jpg
Karta troligtvis från 1663. Munkbron. Söder om bron ligger Stora Rudammen som idag kallas Svandammen,

munkbron_1702.jpg
Karta 1702, Munk Bron före stadsbranden.

Alla stadens träbroar fick ta mycket stryk av islossning och vårfloder, så även denna. På 1600-talet nämns två tillfällen när Munkbron raseras, 1684 och 1692. Vid det senare tillfället var man tvungen att hämta upp det mesta av virket ute vid Flottsund.

Nästa katastrof kommer 1702. Då drabbas Uppsala av en enorm brand som slukar det mesta av staden, inklusive slottet och delar av domkyrkan. Jag misstänker att man nu fick annat att tänka på än att återställa en bro i utkanten av staden. Saken är den att det faktiskt tar hela 139 år innan staden bygger en ny bro på den här platsen.

islandsbron_4.jpg
Islandsbron från 1841. Foto: Henri Osti, årtal okänt.

1841 står den nya bron klar och det är en träbro med två spann och en mittpelare av sten. 1955 skall man enligt boken ”Uppsalas broar” undersökt åns västra brofäste och funnit en sten med årtalet 1840. Det är dock oklart om det har någon betydelse för tillkomståret. Jag har inte stött på någon källa som säger något annat än 1841.

Det är även nu som bron får namnet Islandsbron. Det är givet efter Islandet, den sydligaste av tre medeltida stadsdelar på ån östra sida. Det namnet får väl i sin tur ses som en beskrivning av det närliggande området. För länge sedan bildade Fyrisån en grund sjö söder om dagens bro. Vintertid frös den och här ute på isen hölls den årliga Distingsmarknaden. Det bör väl nämnas att någon gång, okänt när, har bron kallats Skeppsbron.

islandsbron_1860-talet.jpg
Islandsbron med nya sidostycken, troligtvis 1860-talet. Foto: Henri Osti, årtal okänt.

På samma grund som Dombron och Nybron fick den här bron en hel del kritik. Det höga brovalvet gjorde den svår att ta sig över och mycket hal vintertid. Hamndirektionen som vid en här tiden upptog hamnavgifter, muddrade och skötte om kajerna hade även ansvar för bron. De verkar inte ha lyssnat på klagomålen för när Islandsbron renoverades under 1800-talet senare hälft förblev utformningen densamma. Flera källor säger att man ersatte brospannen av trä med kraftiga gjutjärnsbalkar. Som ni ser på bilden från 1860-talet ser det ut som om sidostyckena är gjutna men detta kan ifrågasättas. Låt mig återkomma om detta i ett senare inlägg.

islandsbron_5.jpg
Islandsbron i 1906 års tappning. Foto: Paul Sandberg, årtal okänt. UM.

islandsbron_1937.jpg
Islandsbron. I bakgrunden Simon Lindsjös funkishus från 1936 med Kafe Skeppet i bottenvåningen. Foto: Paul Sandberg, 1937. UM.

Frågan aktualiseras igen när planerna för spårvägen tar fart i början av 1900-talet. Nu tar man tag i saken och 1906 kan man inviga den nya bron. Den 30 juni 1907 börjar de första spårvagnarna köra över Islandsbron. Det vackra räcket skänks av August Haglund, samme man som donerade pengar till Haglunds bro.

Nästa steg i Islandsbrons omvandling startar redan på 1940-talet. Bron är då i dåligt skick och ett antal broförslag passerar Drätselkammaren. Inget verkar falla dem i smaken och det dröjer ända fram till 1954 innan man slutligen bestämmer sig. Då har även förutsättningarna ändrats eftersom spårvägen lagts ned.

Den nya bron som är tillverkad av förspänd betong står klar 1956. Nu ersätter man även den gamla stenpelaren med ett mellanstöd av betong och bron får ett vackert räcke ritat av konstnären Olof Hellström. Räcket betalas med medel ur Haglunds donationsfond.

För att inte störa bygget och trafiken valde man att uppföra en provisorisk bro bredvid Islandsbron. Tyvärr har jag inte hittat någon bild på detta.

islandsbron_6.jpgislandsbrons_racke.jpg

Den sista stora förändringen av bron sker 1990. Då breddas bron och den får nya gång- och cykelbanor. Befintliga räcken förlängs och ett nytt räcke i samma stil som det tidigare sätts upp. Detta startar tyvärr en strid om upphovsrätt. Man glömde nämligen att fråga konstnären om lov när man tillverkade de nya räckena. Det hela slutar med en uppgörelse mellan konstnären och kommunen.

Detta är inlägg 42 i serien om broar över Fyrisån.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

15 kommentarer

 1. Christer skriver:

  Jättebra! Jag har väntat på denna bro skulle komma upp.
  Men här har du väl en liten felskrivning?
  ”1955 skall man enligt boken ”Uppsalas broar” undersökt åns västra brofäste och funnit en sten med årtalet 1940.”
  1840 rimmar bättre.

 2. Scribo skriver:

  Tack Christer! Jag har ju ingen som korrekturläser mina texter innan jag lägger ut dem på bloggen. Det är väldigt lätt att man bli blind när det gäller ens egna texter. Nu är det rättat.

  Jag vill också passa på att uppmuntra alla att meddela mig om något är fel. Det viktigaste är att det blir rätt.

 3. Karinsfotoblogg skriver:

  Intressant!

 4. Peter skriver:

  Det gamla gjutjärnsräcket från 1906 vore ju synd om det blev skrotat. Kanske finns det på nån annan plats idag?

 5. Scribo skriver:

  Hej Peter. Tanken har slagit mig också men tyvärr har jag ingen aning om vart räcket tog vägen. Det hade blivit en bra bloggpost ifall det dök upp någonstans :)

 6. tommyO skriver:

  På en bild ovan synes ett ”funkishus” byggt -36. Före detta låg där ”sju helvetes gluggar” en beryktad krog och på ett vykort kan man se krogen och bron ur samma vinkel.
  http://www.upplandia.se/bilder/Uppsala/Uppsala%20-%20Vykort%20%20%C3%96ster%20om%20Fyris%C3%A5n/slides/Uppsala%20-%20%C3%96stra%20%C3%85gatan%20Sju%20gluggar.html

 7. Robin skriver:

  Här är bild på den tillfälliga bron https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1471108_582357568502824_1087514252_n.jpg

 8. Scribo skriver:

  Tack Robin! Jag hade föreställt mig att den tillfälliga bron låg norr om Islandsbron men man lär sig nya saker hela tiden.

 9. Jonas S skriver:

  Den tillfälliga bron på bilden där, är nog ännu mer tillfällig än så. Den finns på bilder från Uppsala Idrottsallians festligheter, nån gång på 50-talet (i Folkrörelsearkivet). Det är endast en gångbro, en sån där militärbro som sätts upp på en dag. Kan knappast ha varit ersättning för Islandsbron, i någon större mening. Men visst, det k a n vara denna enkla spång som åsyftas.

 10. Jonas Sandström skriver:

  Vill bara bekräfta att den tillfälliga bron på bilden är Idrottsalliansens verk. En djupdykning i deras arkiv visar, att de hade en tillfällig bro mellan Flusterpromenaden och Hamnplan vid sina höstmässor åren 1958-1960. Det var Ing 1 (Svea ingenjörregemente, Frösunda) som stod för materialet och uppsättning/nedtagning. För detta fick de (1958) 700 kr av Idrottsalliansen, som också bjöd arbetsstyrkan på kaffe till ett värde av drygt 88 kr!

 11. Peter H skriver:

  Kuriosa. Jag jobbade på Librobäck Mekaniska då räcket nytillverkades och byttes ut. Kommer ihåg att jag följde uppbyggnaden med spänning. Men eftersom jag var sk. ”smed-halva” så låg det inte riktigt i linje med vad jag fick ge mej i kast med.
  Mannen (Lars ”Rangen” Rang, en ytterst noggrann herre) som nytillverkade räcket hade mycket strikta regler vad gällde designen. Minns även att det tog en faslig tid att tillverka samt att alla formade delar i räcket granskades av uppdragsgivaren innan de fick svetsas fast i ledarna.

 12. Scribo skriver:

  Intressant. Tack för att du delade med dig.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Byggmästarplan - Scribo — perspektiv på närmiljön
 2. Alla broar över Fyrisån, från Dannemorasjön till Flottsund - Scribo — perspektiv på närmiljön
 3. Islandsbron, ett faktafel och 1800-talets träkonstruktion - Scribo — perspektiv på närmiljön

Lämna din kommentar