Gottsunda

Gottsunda gård med två flyglar

Det är nog inte helt okänt att stadsdelen Gottsunda har fått sitt namn från Gottsunda gård som ligger i närheten av Lurbo. Platsen finns nämd i skrifter från 1300-talet men då som Gutasund. När vattennivån stod högre var dalgången mellan gården och Lurbo ett sund och det förklarar en del av namnet. Förledet har man lite olika teorier om och den mer spännande är att den har sitt ursprung från ordet gutar. Man menar att gotländska sjömän kan ha haft en lite samlingsplats någonstans i området. Den andra förklaringen är att det är sprunget ur de fornsvenska personnamnen Gute eller Gutte.

Byggnaderna vi ser idag är relativt nya men på 1600-talet fanns här ett säteri uppfört av J.Axelhielm. Jag försökte googla på namnet men det gav ett magert resultat. En sida om Gävle nämner dock en Johan Henriksson Axelhielm som var ordförande i en häxkommission vid den här tiden. Genast så sätter fantasin igång och man börjar fundera om det kan vara samma person. Nu orkar jag inte läsa allt om häxprocesser i Sverige men om någon har kunskap i ämnet så kommentera gärna. Säteriet är borta och dagens mangårdsbyggnad är från 1831 och ombyggd i början av 1900-talet. Flygelbyggnaderna är uppförda någon gång mellan 1840 och 1850.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

2 kommentarer

  1. Nina skriver:

    Gillar att du undersöker Uppsala, för mig som inflyttad Uppsalabo sedan 19 år är det kul att läsa om sin stad. Nu till grejjen. Jag har jobbat i byggnaden du har här ovan, idag kallas det Eksätra. Det är inte utan att man undrar om det kan vara samma person, då ett flertal kollegor om spökerier på gården. Det hörs kvinnogråt i källaren och dörrar öppnas när ingen finns i närheten. Jag är normalt inte spökrädd men efter att ha tillbringat ett antal ensamma dagar i huset (pålarmat inifrån, omöjligt att öppna ytterdörren utan att larmet går) har jag förundrats över det faktum att låsta dörrar står på vid gavel när man kommer ner och att man alldeles tydligt kan höra någon gå i trapporna. Det har också varit anledning till att vi i personalen började larma på när vi var ensamma i huset, då så många av oss hade olika upplevelser av att det fanns någon annan i huset som inte gav sig tillkänna. Det återstår således spöken ;))

    Bara en reflektion över en byggnad där många timmar har tillbringats.

  2. Scribo skriver:

    Kusligt. Det var nytt för mig att det skulle spöka där och det är faktiskt första gården jag stöter på som har spökproblem. Nu är det väl inte så vanligt att sådana historier dokumenteras om det inte gäller våra gamla slott vilket är tråkigt. Det gör husen lite mer intressanta oavsett om man tror på spöken eller inte.

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar