Gamla tingshuset på Salagatan

tingshus_uppsala_2.jpgtingshus_uppsala_1.jpg

Det här huset på Salagatan 21 uppfördes 1868 som tingshus för Vaksala och Ulleråkers tingsrätt. Det gör att det är ett av de äldsta kvarvarande husen öster om järnvägen.

Huset har även en annan spännande egenskap. Det följer nämligen den stadsplan som man tog fram i slutet av 1850-talet. Det var den första officiella stadsplanen för Uppsalas expansion österut. Markägarna hade visserligen redan börjat bygga längs Vaksalagatan men då efter en plan de själva hade beställt.

stadsplan_1857.jpg
Karta för plan till utvidgning af Upsala stad 1857.

vaksalatorg_1882.jpg
Karta 1882.

Som ni ser på kartan från 1857 innehöll planen ett torg med slutna hörn i samma stil som Stora torget. En karta från 1882 visar hur husen växte upp runt torget. Den blå pilen visar tingshuset och det streckade området är nuvarande Vaksalatorg. Huset hade en fin placering längs med torgets ena sida vilket ett tingshus bör ha. Det ändrades när man tog fram en ny stadsplan 1881. 1884 uppförs Pantbankshuset enligt denna plan och tingshuset förlorar sin framträdande roll.

tingshus_1901.jpg
Pantbanken och tingshuset till vänster i bild. Alfred Dahlgren 1901-02

I en husbesiktning gjord av Upplandsmuseet spekulerar man i om det runda fönstret i takkupan tidigare innehöll en klocka. Det lilla mysteriet får dock fortsätta att vara olöst. Den enda bilden jag hittat på huset är från 1901-02 och här ser man tyvärr inte kupan. Tingshuset var ursprungligen putsat men efter att det tilläggsisolerades 1982 har det fått en ny träpanel.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

11 kommentarer

 1. Anders skriver:

  Hoppas att huset någon gång återställs till ett mera ursprungligt utseende (jfr Bäverns gränd 11). Tilläggsisolering och 80-talspanel hör inte hemma på ett hus från 1800-talets mitt. Dessutom är tilläggsisolering rent energimässigt ganska meningslöst på timmerhus (som redan i grunden är energieffektiva).

 2. Jan Smedh skriver:

  Hittade den här gamla bilden men kan det verkligen vara samma hus?
  http://app.ub.uu.se/epub/bildsok/bibrecord.cfm?bibid=3357

 3. Anders skriver:

  I så fall har det byggts om väldigt kraftigt någon gång mellan 1868 och 1901/1902. Omgivningarna på bilden ser dock inte ut som Vaksalatorg, så jag misstänker att uppgifterna i länken är fel.

 4. Scribo skriver:

  Jag googlade runt lite och jag vill nog också påstå att uppgifterna är felaktiga. Byggnaden på akvarellen är slående lik Örbyhus tingshus. Se denna länk http://www.orbyhusvykort.se/52.htm

 5. Anders skriver:

  Det lilla huset i bakgrunden finns också på fotot från Örbyhus (nedre länken), så uppgifterna från universitetsbiblioteket (övre länken) är troligen fel. Kanske borde man fråga dem om detta?

 6. Håkan A. skriver:

  För närvarande finns föreningen Grekiska Kulturhuset i byggnaden samt en del hälsoföretag.

 7. Erik skriver:

  Jag undrar om det verkligen hette ”tingsrätt” när huset byggdes eller om det byggdes för Ulleråkers häradsrätt och Vaksala häradsrätt, inom Tiunda tingslag.

 8. Scribo skriver:

  Hej Erik
  Jag skall erkänna att jag inte har en aning om detta och du kan säkert ha rätt. Jag förutsatte att det kallades för tingsrätt eftersom det stod så i källorna. Mina kunskaper i det svenska domstolsväsendet är något begransade.

 9. Eva Bergström skriver:

  Hej!
  Jag undrar om konstnären Staffan Liljefors, son till Bruno Liljefors, har haft konstutställningar, måleri i detta hus? Av utställningskataloger från 1967,1968 och 1970 står som utställningslokal Salagatan 21, invid Vaksalatorg.

 10. Inger mäsmark skriver:

  Hej, är återvändare och hittade ett urklipp i en byrålåda, där det är ett reportage om julavslutning för barnträdgårdar. Jag gick i gamla tingshuset på Salagatan i mitten av 30-talet.
  Fanns det ett annex? Jag tycker inte jag känner igen mig riktigt! Bor nu tvärsöver gatan. Cirkeln är sluten!!!
  Mvh
  Inger

 11. Inger Näsmark skriver:

  Näsmark, ska mitt efternamn vara!

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar