Fjärrvärmeverkets designade skorsten

Värmeverkets skorsten med piporna samlade runt en mittpelare

När man byggde Uppsala fjärrvärmeverk i början av 1960-talet så lade man stor möda på att minimera dess påverkan på Uppsalasiluetten. Turbinhallen grävdes ned till stora kostnader men även skorstenen fick en annorlunda utformning. Det normala var att man göt eller klädde in piporna så man fick en stor rund skorsten. Här valde man istället att låta dem samlas runt en mittpelare för att göra skorstenen mindre. Jag tycker att det är en enorm skorsten men den kunde alltså  ha varit ännu större.

Vy över värmeverket med skorstenen och Block 5

Efter starten av värmeverket verkar det som man har frångått iden om att hålla ner bygghöjden. Flera stora byggnader har tillkommit och 2005 byggdes man Block 5, som ni ser till vänster om skorstenen. Tack vare skorstensdesignen behövde man inte bygga en ny skorsten för Block 5 utan rökgaspipan kunde monteras på den befintliga skorstenen.

Jag skall faktiskt erkänna att jag alltid kommer att tänka på westernfilmer när jag ser skorstenen. Den liknar en sådan där Gatling gun (roterande kulspruta) som alltid dök upp bakom någon pressning och gjorde livet surt för motståndaren.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

2 kommentarer

  1. Magnus skriver:

    Jag har för mig att höjden även diskuterades när Block 5 byggdes. Vattenfall ville ha en högre byggnad, men det tilläts inte.

    ”Orienterad längs den intilliggande Bolandsgatan
    skapade man en byggnad som var så låg som verksamheten kunde tillåta.”

  2. Scribo skriver:

    Hej Magnus. Det visste jag faktiskt inte. Jag har ju läst att man hade en arkitekttävling inför bygget men inte vilka kriterierna var. Intressant.

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar