Ett gammalt stall och andra hotade hus i norra Luthagen

Nu är ännu en udda byggnad på väg att försvinna i Uppsala. En gård i Luthagen skall rivas och ersättas med radhus. Gården är från 1800-talet och kan vara ett gammalt skjutshåll. Det var en läsare påpekade detta och så fort jag fick chansen var jag ute och tog några bilder.

norrlandsgatan-13-4.jpgnorrlandsgatan-13-2.jpg
Norrlandsgatan 13

Personen som skrev till mig har redan försökt gräva runt i arkiven och jag tar mig friheten att återberätta vad hon har hittat. Den ursprungliga byggnaden skall vara ett stall från 1800-talet. Byggåret är dock okänt eftersom det saknas källor.

Under en period skall byggnaden använts som slakteri. En slaktare vid namn J.T. Ericsson ägde huset vilket senare övertogs av hans änka 1910.

norrlandsgatan-13-1.jpg

1923 byggdes den om till garage med ny vinkeldel och det var ingen mindre än vår tidigare stadsarkitekt Gunnar Leche som stod för utformningen. Ritningarna finns hos Stadsarkivet. Det sägs att under en period skall Hotell Gillet ha haft sina bilar här.

Man planerar dessutom att riva flera hus i det närliggande kvarteret Assar. Ett av husen är ett helt fantastiskt byggnad från 1924, även det ritat av Gunnar Leche. Det finns med andra ord en hel del guldklimpar utanför stadskärnan som man ofta glömmer bort.

kv-assar.jpg
Jumkilsgatan 10

Detta område uppfördes enligt en plan som antogs 1912 i den då nyintroducerade stilen ”trädgårdsstad”. Den tillkom i samma anda som det mer kända Kåbo och det går att hitta mycket imponerande byggnader i dessa kvarter. Jag misstänker att det hade blivit ett annat ljud i skällan ifall samma ingrepp hade planerats i Kåbo. Det bör även påpekas att dessa kvarter klassades som ”särskilt värdefullt område” 1988.

Jag vet att man inte kan spara allt. Men jag tycker ändå att man lite för lättvindigt river saker utan att det görs någon djupare undersökning. När de kommer till dessa byggnader är det rent av ansvarslöst. Min egen gissning är att stallet antagligen är det äldsta byggnaden i området. Att jämna det med marken känns galet.  I det här fallet har Upplandsmuseet sagt nej till rivning men det verkar inte ha någon betydelse.

När man lämnar de mest centrala delarna av Uppsala så hittar man väldigt lite information om byggnaderna. Det vore spännande om vi tillsammans kan försöka hitta fler uppgifter om det gamla stallet.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

13 kommentarer

 1. Maria Ekholm skriver:

  Hej igen!
  Det var ett tag sedan! Kul att du har kommit tillbaka i etern!

  Jag tycker det är så tragiskt att äldre miljöer ska försvinna för att några få ska kunna bo ”lite finare”. Ska det bara finnas kvar på fotografier, som man kan se så här på bloggar och andra hemsidor om några år? Även om Luthagen inte tillhör mina domäner, så ska jag också göra vad jag kan för att luska lite. Hoppas det sätts käppar i hjulet för byggherren….
  Med vänlig hälsning Maria!

 2. Karl N skriver:

  Hur är skicket på husen? ”Kapp-Lasses”fasad på Dalagatan fick ge vika när det konstaterades hussvamp. Då hjälper inte restaurering även om den nya fasaden minner om den gamla… en annan orsak till mängden rivna hus är lergrunden som stora delar av stan står på. Många av de gamla husen som finns kvar har sättningsskador som heter duga.

  Ifall man planerar stadsmässig bebyggelse, tänk Sysslomansgatan, inga hus indragna från vägen m.m. skulle det kunna bli en förbättring. Hade gärna sett ett klassiskt femvåningshus med butik/verksamhetslokal i botten men det är väl tyvärr inget sådant som planeras och då kan det lika gärna vara.

 3. Scribo skriver:

  @Hej igen Maria. Jag det tog lite längre tid mellan bloggposterna den här gången :) All hjälp mottages med öppna armar.

  @Knut. Jag vet faktiskt inte i vilket skick byggnaderna befinner sig i. Oavsett är det tråkigt när intressanta hus försvinner. Jag misstänker dock att inget av dem är utom räddning.

  Jag är också en förespråkare för att man bygger en riktig stad istället för till exempel ”hus i park”, dock inte till vilket pris som helst. I det här fallet blir det lite här och där och tillför inget. Det finns helt enkelt andra områden där detta kan göras bättre och utan att riva historiskt intressanta byggnader i ett område som redan är klassat som särskilt värdefullt.

 4. Scribo skriver:

  En liten uppdatering. Jag fick just höra att ”Lechehuset” på Jumkilsgatan tydligen renoverats relativt nyligen. Någon har köpt huset plus den gula byggnaden till vänster i bilden, även den på väg bort.

 5. tommyO skriver:

  @Karl N ; betr skicket så läste jag VårdaUppsala skrivelse och hittade inget konkret. Du kan se skrivelsen här : http://www.vardauppsala.se/?p=629
  Jag skrev direkt o frågade och fick detta svar :

  Hej,
  Betyr Jumkilsgatan: tidigare ägare har kontaktat mig och angett att husen är i gott skick.
  Jumkilsgatans byggnader är som det ser ut robusta stenhus, men i övrigt är skicket okänt.
  Hälsar, PO Sporrong

 6. Anders skriver:

  Känns helt onödigt att riva stallet (från 1800-talet, det äldsta huset i området) och Jumkilsgatan 10 (ritat av Leche), skulle absolut vara möjligt att bevara dessa och komplettera med nya byggnader. Problemet är att vilja, intresse och kunskap saknas hos kommunen.

 7. Christina Flodmark skriver:

  Hej!
  Länsstyrelsen i Uppsala har nyligen avslagit vårt överklagande om rivningslov för stallet och garagelängorna på Norrlandsgatan 13 med motiveringen att grannar inte har rätt att överklaga, med hänvisning till en dom i regeringsrätten från 1992. Samma argument användes för avslaget av överklagan av rivningslovet till husen på Jumkilsgatan 8 och 10…….
  Vi ska överklaga till Mark-och miljödomstolen och har också väckt frågan om byggnadsminnesförklaring till kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen.
  Har också upptäckt att det i norra delen av dessa ägor tidigare (karta från 1699) har gått en väg från landsvägen ända ner till gamla salpeterbruket vid Fyrisån.
  Samtidigt kan vi se en rivningsfirma gå runt på tomten och göra beräkningar…….

 8. Elisabeth skriver:

  Kan andra än grannar överklaga med andra ord? Hur gör man? Jag gör det gärna…

 9. Christina Flodmark skriver:

  Tack! Det är outgrundligt ifall någon alls har rätt att överklaga i Uppsala. I fallet Jumkilsgatan 10 skriver Länsstyrelsen att det bara är de med äganderätt som kan överklaga, dvs ägaren, byggbolaget som söker rivningslov!
  Vi fick svaret att grannar inte har talerätt eftersom ”det inte berör deras intressen som grannar” av Mark-och miljödomstolen, som just har avslagit vår överklagan av rivningsbeslutet på Norrlandsgatan 13. Återstår nu Länsstyrelsens utredning om byggnadsminne som är inlämnat…….

 10. Bartolemme skriver:

  Byggnaden på Norrlandsgatan 13 får mig (på något konstigt sätt) att tänka på en väldigt läsvärd artikel/uppsats om Engelska villan i Uppsala – men kommer inte ihåg vad den heter. Just det här med historieskrivning och att hitta ny information i arkiv.

 11. Niklas skriver:

  FY tusan så trist att de ska rivas!

 12. Niklas skriver:

  Hej!
  Nu är ju tyvärr fd stallet rivet (för tillfället finns där bara en grusplan), men är det någon som vet hur det gick med de två andra byggnaderna på Jumkilsgatan, om överklagan så att säga fick ngn effekt?
  /Granne

 13. Lars-Erik Forslund skriver:

  Saken:
  Detaljplan för del av Kv Assar, Luthagen 21:4 och Luthagen 21:3 i Uppsala kommun.
  Överklagat avgörande:
  Nacka tingsrätts, Mark och Miöljödomstolen, dom 2020-11-17 i mål P 3854-20.
  Luthagen Utveckling AB har återkallat sitt överklagande.
  Mark och Miljödomstolen fattar följande BESLUT (att meddelas 2021-01-26)
  Mark och Miljödomstolen skriver av målet.
  Mark och Miljödomstolens dom står därmed fast.
  Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010;921) om Mark och Miljödomstolen inte överklagas
  SVEA HOVRÄTT Protokoll P 13920-20

Trackbacks & Pingbacks

Lämna din kommentar