Broar över Fyrisån, Haglunds bro

Haglunds bro sedd från söderHaglunds bro sedd från öster
Haglunds bro i senaste versionen från 1992.

Redan på 1800 talet skall det ha funnits en enkel pontonbro på platsen. Den var uppförd av handlarna runt Svartbäcksgatan för att locka till sig kunder från andra sidan ån. Bron kallades för ”Gröna bron” eftersom man var tvungen att dra upp den när vattnet stod högt och strömmen var stark.

Många var missnöjda med lösningen och önskade sig en mer permanent bro. 1876 avsätter staden 2247 kronor till en träbro. Man uppför bron men redan efter några år var den i ganska dåligt skick. Bron revs 1888.

Svartbäckgsgångbron (Eddaspången) ligger mellan det gamla garveriet och tullstugan till höger
Svartbäckgsgångbron (Eddaspången) ligger mellan det gamla garveriet och tullstugan. Fotograf okänd, taget före 1901.

Långt innan den skraltiga träbron plockas ned började det komma in krav på en mer ändamålsenlig bro. Man vill ha en körbar bro men staden velar hit och dit och bristen på pengar fick slutligen avgöra. 1889 uppför man den gångbro som vi idag känner som Eddaspången. Vid den här tiden kallades dock bron för ”Svartbäckgsgångbron” eller ”Luthagsspången”.

Lösningen på problemet kommer 1901 då staden får en stor donation av bankkassör August Haglund. Han var en sparsam man men trånade efter att bli Vasariddare. Efter att ha inrättat en fond med 50 000 kronor för bro- och vägbyggen och skänkt ytterligare 10 000 kronor till Bangårdsgatans reglering får han till sist sin eftertraktade medalj.

Haglunds bro. I fonden Magdeburg och det vackra bostadshuset från 1890
Haglunds bro. Garveriet och tullstugan revs för att göra plats för den nya bron. I fonden Magdeburg och det vackra bostadshuset från 1890. Fotograf och årtal okänt.

Donationen sätter fart på arbetet och på hösten 1901 kan man öppna den nya bron. Det är en bågbro av nitad järnbalk där vägbanan hänger i bågen. Bron tillverkades av Motala mekaniska verkstad till en kostnad av 15 300 kronor. Den är 36 meter lång och skall hålla för 12 ton. Samma år flyttar man Eddaspången till sin nuvarande placering.

Som med alla järnkonstruktioner så behöver bron underhåll och den renoveras flera gånger under 1900-talet. Trots detta tvingas man i mitten av 1960-talet sänka den tillåtna fordonsvikten och bara låta lättare trafik passera. Bron renoveras ytterligare en gång 1981 men efter en genomgång 1990 står det klart att bron är i ett bedrövligt skick.

Skylt. Bankkassören Aug. Haglund skänkte denna bro till Uppsala stad 1901. Ny stålöverbyggnad 1992.

I stället för att rusta upp den väljer man att bygga en helt ny bro. Den är i samma stil som den tidigare men byggd av svetsade stålbalkar. Bron står klar 1992 och enligt uppgift skall den vara bredare än den tidigare och ha kostat 4,8 miljoner.

Haglunds bro. Resterna av den gamla stålöverbyggnaden.Haglunds bro. Resterna av den gamla stålöverbyggnaden.
Haglunds bro. Resterna av den gamla stålöverbyggnaden.

Om ni nu undrar hur den gamla bron såg ut så går det faktiskt fortfarande att titta på den. De kapade bågarna ligger av någon outgrundlig anledning undanskuffade nere vid Kungsänsbron. Jag vet inte om man väntar på att den skall vittra bort men det är inte mycket kvar av färgen. Apropå färgen, bron verkar vara grå och det röda finns bara kvar på de delar som låg under vägbanan. Jag har dessutom sett ett par gamla handkolorerade vykort där bron är målad i vitt. Hur är det nu, har den alltid varit röd? Ytterligare ett mysterium att undersöka.

Bron på Google Maps.

Detta är inlägg 35 i serien om broar över Fyrisån.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

13 kommentarer

 1. Anders skriver:

  Om jag minns rätt var den gamla överbyggnaden grå, i alla fall på 1980-talet och början av 1990-talet.

 2. Scribo skriver:

  Jag misstänkte också det men det är skönt att höra att det är fler som minns den så. Jag håller faktiskt på med en bloggpost om just detta men jag är inte riktigt klar än.

 3. Nils Thalin skriver:

  Hej Läste för en tid sedan i Uppsala-Tidningen om Ditt namnförslag om Kvarnbron. Men den bron har ju hetat Dombron vad jag förstått åtminstone då jag flyttade till Uppsala 1958. Så hur kan Ditt nya namnförslag godkännas av U-a kommun? //NT

 4. Scribo skriver:

  Hej Nils. Det var inte Dombron som jag namngav. Den ligger något söder om Kvarnbron. Kvarnbron är den lilla stenbro som tar dig över till Upplandsmuseet/Akademikvarnen.

 5. Anonym skriver:

  Hur bred är den?

 6. Scribo skriver:

  Hej. Tyvärr har jag inte hittat några uppgifter på hur bred bron är. Om du finner något om detta får du gärna meddela mig.

 7. michan skriver:

  Jag har själv inte varit där, men nu ska resterna under Kungsängsbron ha försvunnit enligt uppgift.

 8. michan skriver:

  Nu har de gamla broräckena försvunnit från sin plats under Kungsängsbron, enligt uppgift (jag har själv inte varit där och kollat).

Trackbacks & Pingbacks

 1. Broar över Fyrisån, Eddaspången - Scribo – perspektiv på närmiljön
 2. Färgen på Haglunds bro - Scribo – perspektiv på närmiljön
 3. Broar över Fyrisån, Luthagsbron - Scribo – perspektiv på närmiljön
 4. Broar över Fyrisån, Islandsbron - Scribo — perspektiv på närmiljön
 5. Alla broar över Fyrisån, från Dannemorasjön till Flottsund - Scribo — perspektiv på närmiljön

Lämna din kommentar