Blötan, en avrättningsplats vid Mora stenar

Blötan, en avrättningsplats vid Mora stenar. Karta från 1770

Jag har inte kunnat släppa området runt Mora äng och Mora stenar sedan jag var där ute och fotograferade Juthögen. Det slutade med att jag gick igenom alla kartor över Lagga socken och då hittade jag en gammal avrättningsplats. Kartan är från 1770 och utan att försöka tolka dokumentet verkar det som om man lägger ner verksamheten och allmänningen upphör.

Det som är spännande är vad en avrättningsplats kan tillföra områdets historia och betydelse. Har den någon koppling till Mora sten eller anlades den efter att man slutat kröna våra kungar här på 1400-talet? Att den var placerad här visar i alla fall att området har använts för andra saker än kröningar och jag skulle inte bli förvånad om det dyker upp bevis för en mer frekvent använd tingsplats i området.

1770 uppfördes den stenbyggnad som idag innehåller Mora stenar. Man kan ju fundera på om detta hänger ihop. När man fick ett sådan fint hus på platsen dög det kanske inte att ha en avrättningsplats runt hörnet. Jag skall inte spekulera vidare i ämnet då jag inte har tillräckliga kunskaper utan vi får helt enkelt vänta på de där utgrävningarna som man har pratat om i åratal.

Karta från 1952. Avrättningsplatsen längs den gamla landsvägen.
Karta från 1952. Avrättningsplatsen längs den gamla landsvägen.

Jag hade stora problem med att lokalisera platsen men slutligen visade det sig att området som idag kallas Blötan inte är densamma som på 1700-talet. Idag ligger Blötan rakt norr om Juthögen medan på en karta från 1697 är den placerad nordväst om Mora äng. Saken försvårades ytterligare då en del av den gamla landsvägen som finns på kartan är bortodlad. Jag har uppdaterat min karta på Google Maps med markeringar så att ni skall se var sakerna ligger.

Uppdatering: jag har lagt till en karta från 1952 som visar platsen lite tydligare.

Uppdatering 2: Jag ser att man 2014-01-07 registrerade in avrättningsplatsen i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. Det var trevligt att min upptäck nu är officiell. Länk till objektet i Fornsök.

Länk till kartan över Mora äng på Google Maps.

Dela med andra:

Facebook  Twitter  Bloggy 

6 kommentarer

 1. Thomas Sidenbladh skriver:

  Mycket intressant! Dock undrar jag om Du dragit rätt slutsatser om läget. På den gamla karta som Du visar finns ett O utanför ordet ”äro”. Om detta tolkas som en angivande av östlig riktning så stämmer det med kartan i dag. Platsen skulle då ligga på Blötan strax nordväst om Juthögen och Mora källa, och norr om vägen förbi Juthögen, som ju är den gamla landsvägen till Lagga.
  Angående läget av avrättningsplatser så återfinns dess ofta nära en sockengräns. Den här ligger nära gränsen mellan Lagga och Danmarks socknar. Man ville ju inte ha eländet centralt i socknen.
  Hälsningar
  Thomas

 2. Scribo skriver:

  Hej Thomas. Jag vet faktiskt inte vad det där O:et är för något men det finns en norrpil på kartan som jag utgått ifrån. Bredvid den har man ritat en i blyerts som man ser toppen av nere i högra hörnet på första bilden. Det är ofta mycket kladd på gamla kartor men här finns både en original och en i blyerts som pekar åt samma håll så jag hoppas att jag fått det rätt. För övrigt kan man faktiskt se den gamla landsvägens sträckning i åkern bredvid platsen jag märkt ut. Vägen finns även med på den ekonomiska kartan över Lagga från 1952 så det är inte så länge sedan man valde att plöja bort sträckningen norr om avrättningsplatsen.

 3. Ann Britt Bergström skriver:

  Hej!
  Vi har letat efter ett ställe som hette Blöten (Blötan visade det sig) där en smedson från Rö socken halshöggs och steglades 1751 den 17 juli. Han ”Rövade och mördade månglerskpigan Maria Höök på Hallstugan vid Hallskrogen (Kårsta socken) den 23 februari 1751 och blev den 17 juli halshuggen och på 5 stegel satt, uppå s.k. Blöten” Nu vet vi att det var Blötan!
  Citatet är taget från dödboken i Rö den dag han avrättades. Antagligen är hans delar nedgrävda vid Blöten. Vi har tyvärr inte hittat någon dombok från 1751, det vore annars intressant att läsa!
  Tack för din sida om Blötan!
  Ann Britt

 4. Björn Gren skriver:

  Mora sten gömdes undan i samband med oroligheterna som uppstod på grund av Stockholms blodbad.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Vaksala härads avrättningsplatser - Scribo – perspektiv på närmiljön
 2. Avrättningsplatsen vid Mora stenar - Scribo — perspektiv på närmiljön

Lämna din kommentar